ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Information til HR

En ny version af niveau 4 ruller ud i 2023 og 2024.

I 2020 introducerede vi en ny uddannelsesramme for niveau 3, og alle de gode erfaringer derfra bliver nu indført på niveau 4-modulerne.

Samtidig moderniseres vores læringsmetode med brug af flere digitale metoder.

Efter en godkendelsesproces hos Akademirådet, er vi nu godt i gang med at udvikle.

Hvad er nyt?

På det nye niveau 4 vil du se færre produkter, da fag, formidling og eksamen smelter sammen. Det betyder, at der kun skal ske tilmelding til én uddannelse.

Eksamensformen på modulerne, 4.58, 4.22, 4.34 og 4.43, går fra skriftlig til mundtlig udgave.

IDD-kompetencer følger med.

På skade (privat og erhverv) udløser den mundtlige eksamen de samme IDD-kompetencer som hidtil.

På 4.58 er det IDD-arbejdsområde 1.

På 4.34 og 4.43 er det IDD-arbejdsområde 3.

Nyt på pension.

Som noget nyt giver den mundtlige eksamen efter 4.22 giver IDD-kompetencen på arbejdsområde 5a.

 


 

Elementerne i den nye uddannelsesramme:


→ Virtuelt kick-off.


→ 2 undervisningsdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.


→ 3 virtuelle undervisningsdage, modsat tidligere højst én virtuel undervisningsdag.


→ 2 formidlerdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.


→ Virtuel eksamen, modsat tidligere tilstedeværelse, tele- eller virtuel eksamen.

 

Formidlermodulerne og eksamener udgår

Justeringerne betyder, at formidlermodulerne 4.97, 4.91, 4.93, 4.94 udgår og eksamenerne 4.08, 4.01, 4.06, 4.00, 4.02 og 4.05 udgår.

Både formidlermodulerne og eksamenerne vil dog blive udbudt i 2024 og fortsat i 2025, hvis der er behov.

Man kan altså fortsætte sin planlagte uddannelse, hvis man har bestået et fagmodul i 2022 eller 2023 i den forrige ramme.

Har I medarbejdere, som allerede er tilmeldt?

Alle tilmeldte studerende, på de moduler og eksamener som udgår, får særskilt information om ændrede dato og eksamensform.

Heri beder vi dem om at kontakte HR, hvis de nye datoer giver udfordringer.

Alle tilmeldte bliver automatisk flyttet fra det berørte hold til det nye hold. Husk, at framelde jeres medarbejdere fra de gamle moduler og eksamener i Krydsfeltet.

Her kan medarbejderne fortsatte den planlagte uddannelsesvej i den forrige ramme:


Skadeforsikring – Privat

Medarbejderen har bestået 4.58, men er endnu ikke tilmeldt 4.97 og 4.08.

 

Skadeforsikring – Erhverv

Medarbejderen har bestået 4.34, men er endnu ikke tilmeldt 4.91 og 4.06.

Det gælder også, hvis medarbejderen har bestået 4.43, men endnu ikke er tilmeldt 4.93 og 4.01.

 

Pension

Medarbejderen har bestået 4.22 og 4.23 og 4.27, og kan fortsætte på de resterende fagmoduler. Herefter kan medarbejderen tage formidlermodulet 4.94 og afslutte med den tilhørende eksamen på 4.00 eller 4.05.

 

Øvrige planer for pension

Vi forventer, at modulerne 4.23 og 4.27 overgår til den nye uddannelsesramme i 2024.

Eksamenen 10.01 udbydes forsat i 2024. Herefter forventer vi ikke, at der vil være yderligere efterspørgsel, da 4.22 er overgået til den nye ramme, inklusive mundtlig eksamen.

Gå til kurven...