ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Information til HR

Nyt niveau 4 samler fag, formidling og eksamen

Klik og se i stor størrelse
Klik og se i stor størrelse
Klik og se i stor størrelse

På det nye niveau 4 er der færre moduler, fordi fag, formidling og eksamen smelter sammen.

Det forkorter den enkelte uddannelsesvej betragteligt, så jeres medarbejdere hurtigere når i mål.

Samtidig betyder det, at den studerende får sin IDD-kompetence tidligere og dermed kan arbejde selvstændigt uden opsyn.

Indhold, kvalitet og udbytte er fortsat på samme høje niveau som tidligere, bl.a. understøttet af flere digitale værktøjer.

Mundtlig formidling i fokus

På alle moduler er der øget fokus på den mundtlige formidling, så de studerende i endnu højere grad oplever, at pensum og undervisning afspejler hverdagen på jobbet.

Det drejer sig både om formidling af løsninger til kunderne og om kommunikation med fagspecialister.

Eksamen er også overgået til at være mundtlig og indgår desuden i selve fagmodulet. Der skal altså kun tilmeldes til én uddannelse.

IDD-kompetencer følger med

På skade (privat og erhverv) udløser den mundtlige eksamen de samme IDD-kompetencer som hidtil.

På 4.58 er det IDD-arbejdsområde 1.

På 4.34 og 4.43 er det IDD-arbejdsområde 3.

Indenfor pension giver den mundtlige eksamen efter 4.22 som noget nyt IDD-kompetencen på arbejdsområde 5a.

 


 

Elementerne i den nye uddannelsesramme

✔ Virtuelt kick-off.

✔ 2 undervisningsdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.

✔ 3 virtuelle undervisningsdage, modsat tidligere højst én virtuel undervisningsdag.

✔ 2 formidlerdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.

✔ Virtuel eksamen, modsat tidligere tilstedeværelse, tele- eller virtuel eksamen.

 

Her kan medarbejderne fortsætte deres planlagte uddannelsesvej i den forrige niveau 4-ramme:

Skadeforsikring – Privat

Medarbejderen har bestået 4.58, men er endnu ikke tilmeldt 4.97 og 4.08.

Skadeforsikring – Erhverv

Medarbejderen har bestået 4.34, men er endnu ikke tilmeldt 4.91 og 4.06.

Det gælder også, hvis medarbejderen har bestået 4.43, men endnu ikke er tilmeldt 4.93 og 4.01.

Pension

Medarbejderen har bestået 4.22 og 4.23 og 4.27, og kan fortsætte på de resterende fagmoduler. Herefter kan medarbejderen tage formidlermodulet 4.94 og afslutte med den tilhørende eksamen på 4.00 eller 4.05.

Øvrige planer for pension

Vi forventer, at modulerne 4.23 og 4.27 overgår til den nye uddannelsesramme i 2024.

Eksamenen 10.01 udbydes forsat i 2024. Herefter forventer vi ikke, at der vil være yderligere efterspørgsel, da 4.22 er overgået til den nye ramme, inklusive mundtlig eksamen.

Gå til kurven...