ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Information til studerende

En ny version af niveau 4 ruller ud i 2023 og 2024.

I 2020 introducerede vi en ny uddannelsesramme for niveau 3, og alle de gode erfaringer derfra bliver nu indført på niveau 4-modulerne.

Samtidig moderniseres vores læringsmetode med brug af flere digitale metoder.

Efter en godkendelsesproces hos Akademirådet, er vi nu godt i gang med at udvikle.

Hvad er nyt?

På det nye niveau 4 vil du se færre produkter, da fag, formidling og eksamen smelter sammen. Det betyder, at der kun skal ske tilmelding til én uddannelse.

Eksamensformen på modulerne, 4.58, 4.22, 4.34 og 4.43, går fra skriftlig til mundtlig udgave.

IDD-kompetencer følger med.

På skade (privat og erhverv) udløser den mundtlige eksamen de samme IDD-kompetencer som hidtil.

På 4.58 er det IDD-arbejdsområde 1.

På 4.34 og 4.43 er det IDD-arbejdsområde 3.

Nyt på pension

Som noget nyt giver den mundtlige eksamen efter 4.22 IDD-kompetencen på arbejdsområde 5a.

 


 

Elementerne i den nye uddannelsesramme:


→ Virtuelt kick-off.


→ 2 undervisningsdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.


→ 3 virtuelle undervisningsdage, modsat tidligere højst én virtuel undervisningsdag.


→ 2 formidlerdage på Campus, modsat tidligere 3 til 4 dage.


→ Virtuel eksamen, modsat tidligere tilstedeværelse, tele- eller virtuel eksamen.

 

Gå til kurven...