ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Sådan arbejder vi med læring

Alle uddannelser på Forsikringsakademiet er bygget op omkring en læringsfilosofi og 12 læringsprincipper, som tilsammen sikrer høj kvalitet og relevans.

Her på siden kan du læse om, hvad læringsfilosofien og principperne består af.

Og nok så vigtigt, hvad de skal resultere i.

Læringsfilosofien

Vores læringsfilosofi bygger på økosystem-metoden, som omfatter både studerende og selskaberne:

❕ Underviserne kommer fra branchen og har opdateret brancheerfaring.

❕ Læringsressourcer er udviklet af brancheundervisere og er opdaterede og praksisrelevante.

❕ Undervisningen er baseret på velafprøvede pædagogiske principper.

❕ Læring er oplevelsesbaseret, social og fleksibel og fører til varig ændring i adfærd.

De 12 læringsprincipper

Uddannelserne på Forsikringsakademiet bygger på 12 læringsprincipper, som alle skal være tilstede:

Fysisk | Digital | Blended

Selskabsrelevant | Funktionsrelevant | Praksisnær

Engagerende | Social | Varig

Fleksibel | Skalerbar | Datainformeret.

Læring, der skaber værdi.

Vores læringsfilosofi og læringsprincipper er med til at sikre kvalitet og effekt – selvfølgelig i kombination med moderne læringsværktøjer og kompetente undervisere.

Det bliver gang på gang bekræftet i de evalueringer, vi kontinuerligt gennemfører blandt de studerende og deres arbejdsgivere.

De mange data, vi får, samles i ét kvalitetstal.

Det er bl.a. de studerendes evalueringer af udbytte, relevans, niveau, materialer og underviser. Derudover inddrager vi prøveresultater og aktivitetsniveau på modulerne.

Det strategiske mål er en samlet score på minimum 80 (ud af 100) på tværs af alle uddannelser.

Undervisning i praksis er:

Læring over tid.

Læring skal strække sig over tid, så de studerende kan prøve det lærte af i praksis, reflektere og inddrage erfaringerne i det videre forløb.

Cases, der ligner dagligdagen.

Læring skal inddrage cases, der ligner situationer fra de studerendes dagligdag, så de kan øve sig på rigtige opgaver og få feedback fraunderviser og studiegruppe.

Studiegrupper som udviklingsramme.

Læring skal have en ramme at udvikle sig indenfor. Rammen er studiegrupper/teams, hvor de studerende hjælper, støtter, udfordrer og inspirerer hinanden til hver især at udvikle sig målrettet og effektivt.

Coaching, der sikrer sammenhæng.

Læring opstår, når de studerende omsætter nye faglige kvalifikationer til nye stærke kompetencer i jobbet. Derfor skal alle studerende have en coach tilknyttet hjemme i virksomheden, som kan sikre sammenhæng mellem uddannelse og dagligdag.

Gå til kurven...