ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Numre på moduler siger noget om kompleksitet

På alle vores moduler finder du et nummer, som starter med 3.xx, 4.xx eller 5.xx.

Niveau 3, 4 og 5 er en taksonomibeskrivelse og udtryk for, hvor komplekse situationer i jobbet den studerende efterfølgende er i stand til at håndtere.

Du møder også niveau 3 som "Grunduddannelse", niveau 4 som "Videregående uddannelse"* og niveau 5 som "Specialistuddannelse".

Bemærk, at numrene på vores fagkurser og kurser inden for personlig udvikling ikke afspejler taksonominiveau.

* Omfatter også uddannelserne for uafhængige forsikringsformidlere (UF)

Grunduddannelsen - taksonominiveau 3

Efter et modul på Grunduddannelsen - niveau 3 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde støttet af faste procedurer
 • Tilvejebringe standardløsninger på typiske kundebehov ved hjælp af fastlagte procedurer og ud fra identifikation af givne problemstillinger

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Kundetypen er kendt
 • Problemstillingerne kunden skal have løst, er kendte og skal blot udpeges
 • Løsningerne på disse problemstillinger er kendte (skal vælges og forklares)
 • Mødet med kunden og måden løsningen gennemføres på er kendt og støttet af systemer

Videregående uddannelse - taksonominiveau 4

Efter et modul på Videregående uddannelse - niveau 4 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde selvstændigt med typiske kundebehov
 • Udarbejde selvstændigt komplette løsninger på typiske kundebehov og argumentere for disse i forhold til formulerede problemstillinger

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Problemstillinger skal identificeres, formuleres, afgrænses og præciseres
 • Løsningerne ikke er enkeltstående - der kan opstilles flere løsninger ud fra skiftende forudsætninger
 • Situationen ikke nødvendigvis er kendt - men en faglig arbejdsmetode gør det muligt for den studerende at komme med problemformulering og løsningsforslag
 • Der kræves øget reflektion og argumentation for fordele og ulemper i relation til kunden og selskabet
 • Der udvikles systematiske arbejdsmetoder

Specialistuddannelse - taksonominiveau 5

Efter et modul på specialistuddannelsen - niveau 5 - kan medarbejderen generelt:

 • Arbejde selvstændigt med specielle kundebehov
 • Identificere og formulere problemstillinger i situationer, hvor forudsætningerne ikke nødvendigvis er entydige
 • Udarbejde komplette løsninger, der tager højde for situationens mange aspekter og særegne karakter

Under uddannelsen arbejder den studerende indenfor en ramme, hvor:

 • Situationen indeholder flere aspekter, der kan influere på problemformulering og –løsning
 • Aspekternes indbyrdes forhold øger kompleksiteten og skal kunne rummes af den studerende, som kritisk skal tage højde for situationens særegne kombinatorik i alle problemløsningens faser
 • Der skal udvises en høj grad af abstraktionsevne med stærk sammenhængskraft til konkrete problemstillinger
 • Det kræver, at man bevæger sig fortroligt i og imellem problemløsningens faser
 • Der skal udvises selvstændighed og kreativitet i kildesøgning og deres inddragelse i problemformulering og -løsning
 • Der kræves høj abstraktionsevne med stærk sammenhængskraft til konkrete problemstillinger i jobbet
Gå til kurven...