ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Målrettet IDD-prøve til dig, der rådgiver om og sælger autoforsikring

Målrettet IDD-prøve til dig, der rådgiver om og sælger autoforsikring

Der er nu mulighed for at gennemføre en IDD-efteruddannelsesprøve (EUP), hvor alle spørgsmål tager udgangspunkt i autoforsikringsprodukter. Prøven er for medarbejdere, der kun sælger og rådgiver om autoforsikringer.

Der er to varianter af efteruddannelsesprøven:

Den ene tager udgangspunkt i kompetencekravene til Arbejdsområde 1.

Den anden omfatter kompetencekravene til Arbejdsområde 1 OG Arbejdsområde 2.

HVAD GIVER EN BESTÅET PRØVE RET TIL?
Arbejdsområde 1: Når du har bestået denne prøve, er du kompetent til at rådgive om og sælge autoforsikringsprodukter til segmentet 'private skadeforsikringskunder'.

Arbejdsområde 1 OG 2: Når du har bestået denne prøve, er du kompetent til at rådgive om og sælge autoforsikringsprodukter til segmenterne 'private skadeforsikringskunder' og 'ukomplicerede erhvervskunder'.

Bemærk, at prøverne alene giver retten til at rådgive om og sælge autoforsikringsprodukter til de nævnte segmenter.

Det betyder, at du skal tage en ny IDD-kompetenceprøve eller -efteruddannelsesprøve, hvis du flytter til en jobfunktion, hvor der sælges andre typer af forsikringsprodukter.

PRØVERNES FORM OG INDHOLD
Prøverne er delt i to hovedområder:

✓ Generelle juridiske forhold - Udgør ca. 50% af spørgsmålene

og

✓ Autoforsikringsprodukter - Udgør ca. 50% af spørgsmålene.

Prøven indeholder i alt 30 spørgsmål, som skal besvares på 45 minutter, og der skal være 70% (21 svar) rigtige for at bestå.

For hvert spørgsmål er der 4 svarmuligheder og kun ét rigtigt svar.

Alle spørgsmål tager udgangspunkt i kendt stof.

Du har tre forsøg til at bestå prøven.

Gå til indkøbskurven...