ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet

Opdateret format: Formidlingsmodul og eksamen som ligner din hverdag

Formidlermodulet 4.94 og perlerækken af tilhørende eksamener, dvs. 4.00, 4.02 og 4.05, er blevet opdateret, så de matcher den aktuelle virkelighed bedst muligt. Opdateringen kan give anledning til ændringer i forberedelsen hjemme i selskaberne

Opdateringen betyder bl.a., at den studerende nu får adgang til alle kundens oplysninger i sin eksamensforberedelse og på den baggrund skal rådgive kunden hele vejen rundt om økonomien til selve eksamen.

Altså en situation, der ligger tæt på virkeligheden.

- Vi har simpelthen gjort formidlingsmodulet mere aktuelt og tidssvarende med cases, som i højere grad afspejler rådgiverens arbejdssituation. Det vil sige, at de skal forberede hele kundesamtalen på forhånd og derefter yde professionel helhedsrådgivning fra a-z i selve mødet med kunden. Samtidig er der øget fokus på den mundtlige formidling af løsningen, fortæller Mette Sonne, kundechef og porteføljemanager for liv- og pensionsudbuddet på Forsikringsakademiet.

Hvad er nyt i uddannelsen?

  • Der er indført et virtuelt kickoff-møde med underviser og hele holdet inden træningsdagene.
  • Uddannelsens træningsdage er nedsat fra 4 til 3 dage.
Eksamener er også opdateret

Studerende på 4.94 afslutter uddannelsen med en af de tre eksamener: 4.00, 4.02 eller 4.05.

Den afvikles på Forsikringsakademiet og varer i alt 2 timer: Den første time er til forberedelse ud fra en kundecase - den anden time er selve eksaminationen i form af et personligt møde med en fiktiv kunde.

- Tidligere var eksamenen delt i en interviewfase og en præsentationsfase. Men med den øgede digitalisering og langt bedre it-understøttede rådgivningsværktøjer, er det efterhånden sjældent, at rådgiveren møder kunden flere gange i samme sag. Derfor har vi nu fokus på at klæde rådgiveren på til en effektiv forberedelse og mundtlig formidling af høj kvalitet, som naturligvis også omfatter, at rådgiveren kan svare på kundens supplerende spørgsmål i kundemødet, siger Mette Sonne.

Hvad er nyt i eksamenen?

  • Interviewfasen i kundespillene er fjernet.
  • Antal bilag/dokumenter til hvert kundespil er reduceret fra minimum 4 til 2.
  • Tiden til forberedelse af et kundespil, og dermed også til eksamen, er reduceret.
  • Forberedelsesfase og eksamination varer hver især en time – samlet set er eksamen altså hurtigere gennemført.

- Det er klart, at det nye format kan give anledning til ændringer i forberedelsen hjemme i selskaberne. Men det er mit klare indtryk, at alle har taget godt i mod - også fordi, at det giver mening med lidt mindre fremmøde, et målrettet kickoff, fokus på genkendelighed - og ikke mindst, at vi har kunnet reducere i prisen, da der er færre fysiske undervisningsdage, lyder det fra Mette Sonne.

Første gang formidlermodulet 4.94 kører i den nye skæring, er med holdstart 25. april – og forberedelsen starter ca. 6 uger før.

Din kontakt

Har du spørgsmål til nyheden, så kontakt Claus Riis på clr@foak.dk eller 4153 2771

Gå til kurven...