ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Værd at vide om Efteruddannelsesprøven (EUP)

Værd at vide om Efteruddannelsesprøven (EUP)

60 minutter, 40 spørgsmål og 3 forsøg! Få overblik over IDD-efteruddannelsesprøven her

Når du er omfattet af IDD-kompetencekravene, skal du hvert 3. år bestå en efteruddannelsesprøve for at kunne fortsætte i dit job.

Prøven er målrettet det kundesegment, du arbejder med.

Arbejder du med flere kundesegmenter, skal du derfor bestå en prøve for hvert område.

(Jf. Arbejdsområde 1 - 9 i kompetencebekendtgørelsen og Jf. Lov om forsikringsformidling).

Du får adgang til efteruddannelsesprøven via Forsikringsakademiets læringsplatform, Krydsfeltet, som du måske allerede kender fra tidligere uddannelse.

For at kunne tage prøven, skal du være registreret ’kompetent’ i Krydsfeltet inden for dine arbejdsområder.

FAKTA OM PRØVEN

✓ Varer 60 minutter

✓ Der er 40 spørgsmål

✓ For hvert spørgsmål får du 4 svarmuligheder - kun 1 svar er rigtigt

✓ Du skal besvare 70 % rigtigt (dvs. 28 spørgsmål ud af 40 spørgsmål)

✓ Du har i alt 3 forsøg

✓ Bruger du alle dine forsøg uden at bestå, betyder det, at du skal arbejde under supervision i 1 år, indtil du kan gennemføre prøven igen.

✓ Inden for hvert arbejdsområde er prøven delt op i emner, der er defineret af Finanstilsynet

✓ Efteruddannelsesprøven inkl. 3 forsøg koster 350 kr.

HVOR SKAL PRØVEN GENNEMFØRES?

Bemærk, at der er særlige regler frem til 31. august 2021 - Læs mere her

Det er fleksibelt, hvor og hvornår prøven bliver gennemført for virksomheder med flere end 10 medarbejdere, som er omfattet af IDD-kompetencekravene.

Prøven foregår online, og du kan derfor vælge at sidde på Forsikringsakademiet eller på arbejdspladsen.

Der er dog en række regler fra Finanstilsynet, som skal overholdes, hvis prøven gennemføres andre steder end på Forsikringsakademiet.

Vi har ud fra disse overordnede regler udarbejdet et regelsæt, som er vedtaget af Akademirådet.

REGLER, HVIS PRØVEN GENNEMFØRES I VIRKSOMHEDEN
Virksomheden skal sikre, at:

  1. Det er den rigtige person, der tager efteruddannelsesprøven
  2. Det sker i et miljø, hvor medarbejderen ikke er i dialog under prøven med kollegaer
  3. Der ikke er adgang til (mobil)telefon

Så længe virksomheden overholder disse regler, er der ikke krav om en eksamensvagt i lokalet.

FÆLLES EFTERUDDANNELSESPRØVER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER
Prøven kan ikke afholdes i virksomheden, hvis der er færre end 10 medarbejdere, som er omfattet af IDD-kompetencekravene.

Derfor arrangerer Forsikringsakademiet fælles efteruddannelsesprøver flere steder i landet for disse medarbejdere.

Det sker første gang i foråret 2021.

Hør mere om dato og sted i Kundeservice.

Gå til kurven...