BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[5.13] Civilret

Til dig, der har flere års erfaring med komplekse personforsikringssager og ønsker dybere viden på området

Når du arbejder med komplekse sager og problemstillinger inden for civilret, er det afgørende, at du har dyb indsigt i person-, familie-, formue- og arveretten, særligt de dele hvori livs- og pensionsordninger indgår.

Med dette modul bliver du klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og praksis og formidle de mulige løsninger over for kunden eller i den interne sparring i dit selskab eller pengeinstitut.

Certificering
Modulet er del af et certificeringsforløb (5.05). Certificeringen opfylder kravene i Lov om forsikringsformidling, jobområde 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

  • Den juridiske metode.
  • Personret med fokus på umyndighed og værgemål.
  • Formueret med fokus på aftaler, fuldmagt og umyndiges midler.
  • Familieret med fokus på ægteskab, skilsmisse og papirløse forhold.
  • Arveret med fokus på slægtninges og ægtefællers rettigheder, testamente, begunstigelse og boafgift.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

  • Arbejde aktivt med problemstillinger inden for centrale dele af familie-, arve- og aftaleretten, hvori der indgår forsikringer og pensionsordninger.
  • Selvstændigt søge og anvende viden til problemløsningen.
  • Anvende relevante retsregler og praksis.
  • Beskrive og formidle en forsikringsløsning, som også tager hensyn til lønsomhed for begge parter.
  • Formidle en fagligt korrekt løsning, der kan bruges som grundlag for kundesvar og i intern sparring i selskabet.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 10 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet kan læringen blive understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra pensionsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:22-11-2021
Pris aktionær:35.430 DKK
Pris øvrige:42.225 DKK
 
5.13-21.35-0 Civilret:30.08.21 09:00 - 22.11.21 16:00
- Kickoff 5.13:30.08.21 09:00 - 30.08.21 16:00
- Læring - 5.13:31.08.21 10:00 - 21.11.21 16:00
- Underv.dage 5.13:08.11.21 10:00 - 12.11.21 16:00
- Afsl. prøve - 5.13:22.11.21 09:00 - 22.11.21 12:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne sagsbehandlere og pensions- og kunderådgivere, som har arbejdet indenfor området i minimum 2 – 3 år.

For at deltage på modulet skal du have bestået Personforsikring - ændring og udbetaling [4.22]. 

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopser og vælger opponent.

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis, opponerer på en medstuderendes synopsis og får din synopsis endeligt godkendt af underviser. Du læser relevant litteratur og kan undervejs sparre med din studiegruppe.

Case-opgave: Inden for de 10 uger løser du en individuel skriftlig case-opgave på baggrund af det stof, du skal arbejde med på modulet. Underviser giver feedback og karakter ud fra 12-talsskalaen.

Undervisning: 5 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Læringsperiode: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Skriftlig prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles fra egen arbejdsplads (prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...