ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.15] Erstatningsret

Til dig, der har flere års erfaring med erstatningsret og komplekse erstatningssager og nu vil dybere ind i stoffet

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for erstatningsret, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de erstatningsretslige problemstillinger og grundprincipper. Det kan være i jobbet som storkunderådgiver, erhvervskundebetjener, underwriter eller skadebehandler af ansvarsskader inden for privat-, erhvervs- og landbrugssegmentet.

Med modulet bliver du i stand til at håndtere komplekse forsikringsbehov for kunder, når forsikringen bliver oprettet, i den løbende kundekontakt, og når skaden er opstået. Du bliver klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og domspraksis og formidle en komplet løsning over for kunden.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.46-0
Startdato:15-11-2021
Slutdato:07-02-2022
Pris aktionær:34.280 DKK
Pris øvrige:41.075 DKK
 
5.15-21.46-0 Erstatningsret:15.11.21 09:00 - 07.02.22 12:00
- Kick-off 5.15:15.11.21 09:00 - 15.11.21 16:00
- Læring - 5.15:16.11.21 10:00 - 06.02.22 16:00
- Undervis.dage 5.15:24.01.22 10:00 - 28.01.22 16:00
- Afsl. prøve - 5.15:07.02.22 09:00 - 07.02.22 12:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.46-0
Startdato:14-11-2022
Slutdato:06-02-2023
Pris aktionær:35.300 DKK
Pris øvrige:42.300 DKK
 
5.15-22.46-0 Erstatningsret:14.11.22 09:00 - 06.02.23 12:00
- Kick-off 5.15:14.11.22 09:00 - 14.11.22 16:00
- Læring - 5.15:15.11.22 10:00 - 05.02.23 16:00
- Undervis.dage 5.15:23.01.23 10:00 - 27.01.23 16:00
- Afsl. prøve - 5.15:06.02.23 09:00 - 06.02.23 12:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne sagsbehandler, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse ansvarsproblematikker.

For at tage modulet skal du have bestået et af disse moduler:

  • Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling [4.34]
  • Ansvarsforsikringer - erhvervskunden, skadebehandling [4.47]
  • Indboforsikring - skadebehandling [4.53]
  • Privatkundens særlige problemstillinger [4.54]
  • Ansvarsforsikring - privatkunden, skadebehandling [4.56]
  • Motorkøretøjsforsikring - skadebehandling [4.57]
  • Salg af skadeforsikring til privatkunden - særlige problemstillinger [4.58]

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med.

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopser og vælger opponent. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis inden for det emne, som du har valgt, samt løser en case, som bliver bedømt. Derudover skal du opponere på en medstuderendes synopsis samt læse relevant litteratur. Undervejs kan du sparre med studiegruppen.

Undervisning: 5 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfattter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...