ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.41] Motorkøretøjsforsikring

Til dig, der har flere års erfaring med skadebehandling på motorkøretøjsforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger indenfor motorkøretøjsforsikring, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de forsikrings- og erstatningsretslige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være i jobbet som skadebehandler.

Med dette modul bliver du i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for motorkøretøjsforsikringen, når skaden er opstået. Du bliver klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og domspraksis og formidle en komplet løsning over for kunden.

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Erstatningsretlige grundregler.
 • Færdselslovens område.
 • Ansvarsregler iht. FL §§ 101-104 + 108 Forsikringspligten.
 • DFIM: Uforsikrede og ukendte køretøjer, udenlandske motorkøretøjer og prøveskilte.
 • Kaskoforsikringens dækningsomfang.
 • Kaskoskadens opgørelse.
 • Redningsforsikringen.
 • Panthaverdeklarationer.
 • Klagemuligheder.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afgøre, om en skade er dækningsberettiget på forsikringen.
 • Opgøre og behandle en dækningsberettiget skade efter de regler, der er gældende herfor – herunder moms- og toldregler.
 • Vurdere, om der er mulighed for at rejse et regreskrav og i givet fald håndtere gennemførelse af kravet.
 • Vurdere, om kunden er erstatningspligtig, og om ansvaret er omfattet af forsikringen.
 • Inddrage relevant regulering – det være sig aftaler, love, praksis eller bekendtgørelser.
 • Udpege og anvende de særlige ansvarsregler inden for relevante områder i erstatningsretten.
 • Anvende regler om begrænsninger og lempelser i erstat­ningsansvaret.
 • Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres.
 • Finde og inddrage relevante kilder – herunder domspraksis.
 • Formidle løsningen på en for kundeforholdet gunstig måde.

Litteratur og materialer
De bøger, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Færdselsansvar

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne sagsbehandlere, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling på motorkøretøjsforsikringen.

For at tage modulet skal du have gennemført og bestået:

Motorkøretøjsforsikring (4.57) – skadebehandling og Erstatningsret (5.15).

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopser og vælger opponent. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis inden for det emne, som du har valgt og løser en case, som bliver bedømt. Derudover skal du opponere på en medstuderendes synopsis og læse relevant litteratur. Undervejs kan du sparre med studiegruppen. 

Undervisning: 5 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...