ForsikringsakademietFOAKlearnKrydsfeltet
Forsikringsakademiet

Seminar

Kom på forkant og bliv opdateret ved at deltage på denne årlige seminardag på Forsikringsakademiet onsdag den 20. november 2024 kl. 09.30-16.00, hvor vi sætter fokus på de lovændringer, udfordringer og problemstillinger, som er aktuelle på pensionsområdet.

S5.24-24.47-0

Du får en nuanceret indsigt i udvalgte udfordringer på området – Derudover får du mulighed for at medvirke til at afdække og bearbejde konkrete faglige problemstillinger i en aktiv dialog med indlægsholderne og de øvrige deltagere på seminardagen.

Vi ser tilbage på året, der gik, og forsøger at skabe et overblik. Samtidig vil vi gøre status: Hvor er vi nu, og hvad kan vi forvente i fremtiden?

Det endelige program er under udarbejdelse, men allerede nu kan vi med sikkerhed sige, at vi kommer til at behandle følgende problemstillinger:

Skattereform
Det lovforslag, som skal gennemføre den skattereform, der blev aftalt i december 2023, er ved at blive behandlet i Folketinget. Lovforslaget indeholder bl.a. en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, en omlægning af topskatten til en mellemskat og to nye topskatter og et nyt ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer. Derudover foreslås bundfradraget i boafgiften forhøjet, og tillægsboafgiften for søskende afskaffet. Hvilken betydning vil det have for den rådgivning, som pensionsbranchen yder pensionskunderne?

Indberetning
Nyt, regler, præciseringer og praktik

2023 reglerne om tidligste pensionsudbetalingsalder (L8)
Opsamling og udfordringer. Et emne bliver aldrig bedre end spørgsmålene derfor vil vi meget gerne have relevante spørgsmål fra jer tilsendt til Dorte Buchmann – dbu@foak.dk, hvis du f.eks. savner præciseringer, tolkninger eller har haft særlige udfordringer med de nye regler.

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet har i februar 2024 sendt et udkast til lovforslag på gaden, hvor det foreslås, at indbetalinger til aldersopsparing medfører fradrag i indtægtsgrundlaget, når større sociale indtægtsafhængige ydelser beregnes. Der foreslås også en revision af reglerne om indtægt ved personligt arbejde ved beregning af folke- og førtidspension.

Dagens program vil være en blanding af indlæg, debat og erfaringsudveksling, hvor du som deltager bliver en del af et professionelt forum, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og at få inspiration til nytænkning.


Du kan være med til at gøre dagen så spændende og relevant som muligt

Vi giver dig mulighed for at lægge op til en snak om relaterede emner og ønsker, som DU vælger. Derfor opfordres du til at indsende overvejelser om mulige lovændringer, spørgsmål og problemstillinger på forhånd, så vi får mulighed for at belyse og debattere aktuelle og nærværende emner på seminardagen.

Har du emner, du ønsker behandlet, så send en kort beskrivelse af problemstillingen til Dorte Buchmann – dbu@foak.dk.

 

Reserver dagen allerede nu via linket i boksen længere nede.

KONTAKT

Vi vil rigtig gerne tale om uddannelse med dig, så tag endelig fat i os, hvis du har brug for sparring, rådgivning - eller svar på konkrete spørgsmål.

Kundeservice er klar på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000, mandag til torsdag kl. 8 - 15 og fredag kl. 8 - 14.

Kontakter du os uden for åbningstid, vender vi tilbage hurtigst muligt.

Gå til kurven...